beech : The Type Desk

Enzo Mari Perpetual Calendar →

Calendario Bilancia, Perpetual Calendar designed by Enzo Mari in 1959 for Danese Milano, Italy.

Felix de Pass’ Rail →

A nice wood shelf from Felix de Pass…